Riddles with answers

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 3

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 3

Wokon se chez hai jis ko app ankhain khol kar nhi dekh saktay us ko dekhnay kay liye ankhain band karna parti hai? Dreams

Wokon se chez hai jis ko app ankhain khol kar nhi dekh saktay us ko dekhnay kay liye ankhain band karna parti hai?

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 2

Leave a Comment