Riddles with answers

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 6

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 6

Wo kon sa kamra hai jahan na koi darwaza aur khrki hai na he hawa aur roshni andar ja sakti hai magar phir be wahan insan rahtay hain? Qabar

Wo kon sa kamra hai jahan na koi darwaza aur khrki hai na he hawa aur roshni andar ja sakti hai magar phir be wahan insan rahtay hain?

Qabar

33 Paheliyan In Urdu With Answer Riddles In Urdu | Riddle no 1

Leave a Comment